Powołanie komisji

Powołanie komisji Informujemy, iż w 11 grudnia 2023 r. powołaliśmy Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie mgr Beata Szymańska / pracownik dziekanatu, Agnieszka Flis / studentka. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi w sprawach dot. naruszania praw studentów. Swoje uwagi i spostrzeżenia prosimy zgłaszać do wyż. wym. osób. Natomiast w dniu 10 grudnia 2023 r. powołaliśmy […]

Inauguracja roku akademickiego 2023/24

Inauguracja Rok akademicki 2023/2024 rozpoczęty Jak co roku tego samego dnia świętowaliśmy uroczystą inaugurację roku akademickiego oraz galę rozdania dyplomów. Były podsumowania, gratulacje, uściski i łzy wzruszenia. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień był tak wyjątkowy. Dziękujemy zaproszonym Gościom za obecność i życzliwe słowa: Panu Tomaszowi Szymańskiemu posłowi na Sejm RP […]

Malta

Parnership agreement with International House Malta Am Language Studio, Malta   Wyżej wymienione placówki to szkoły językowe na Malcie, z którymi uczelnia podpisała współpracę w 2019 r. umożliwiającą m.in. promocję i edukację języka angielskiego.

Współpraca z VŠ aplikované psychologie (VŠAPs)

Głównym przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-dydaktyczna między uczelniami. Ponadto zawarcie umowy ma za cel promocję zagraniczną obu stron, pomoc w budowaniu międzynarodowych partnerstw, budowanie marki na arenie międzynarodowej, aktywizacja w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą, rozwijanie potencjału pod kątem oferowanych programów, jak również włączenie się w przygotowanie organizacyjne w zakresie umiędzynarodowienia.