banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: Szansa: nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert pracy w charakterze:

  • szkoleniowców/trenerów, umowa o pracę,
  • psychologa, umowa zlecenie,
  • doradcy prawnego, umowa zlecenie,
  • opiekuna procesu dydaktycznego, umowa o pracę,
  • glottodydaktyka (język ukraiński), umowa zlecenie,
  • opiekuna osoby zależnej, umowa zlecenie.

Zapewniamy zatrudnienie w okresie od 1 listopada do 28 marca 2023 r. po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych (osoby powinny legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, predyspozycjami, posiadać doświadczenie zawodowe na wyż. wym. stanowiskach).

Gwarantujemy pracę w dobrej atmosferze.

Prosimy o kontakt telefoniczny, osoba do kontaktu: Izabela Liczmańska, tel. kom. 500-688-406.Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu: Szansa: nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert firm mogących podjąć się:

  • przygotowania materiałów dydaktycznych z zajęć prowadzonych w ramach projektu z uwzględnieniem treści dotyczących realizowanych komponentów, tj. podstaw poszukiwania pracy w Polsce, pracuję legalnie w Polsce, wiedza o Polsce,
  • przygotowania cateringu dla uczestników projektu,
  • organizacji spotkań podczas realizowanych zajęć, do współpracy zapraszamy firmy mogące wypożyczyć sprzęt komputerowy, rzutniki, itp. w celu zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zajęć w ramach komponentów oraz krzesełek, stolików, tablicy, mat interaktywnych, itp. w ramach zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi).

Wymagania: znajomość branży w ramach świadczonej usługi, doświadczenie zawodowe, oczekiwania co do rzetelnego wykonania usługi. Gwarantujemy satysfakcjonujące wynagrodzenie. Zastrzegamy wybór oferty po zapoznaniu się z jej szczegółami.

W celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny, osoba do kontaktu: Izabela Liczmańska, tel.  500-688-406.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl