banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Współpraca z VŠ aplikované psychologie (VŠAPs)

Umowa o współpracy z VŠ aplikované psychologie (VŠAPs) w Czechach została podpisana 7 czerwca 2022 roku. W ramach podjętej współpracy liczymy na wspólną realizację szeregu działań o wszechstronnym charakterze.

Głównym przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-dydaktyczna między uczelniami. Ponadto zawarcie umowy ma za cel promocję zagraniczną obu stron, pomoc w budowaniu międzynarodowych partnerstw, budowanie marki na arenie międzynarodowej, aktywizacja w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą, rozwijanie potencjału pod kątem oferowanych programów, jak również włączenie się w przygotowanie organizacyjne w zakresie umiędzynarodowienia.

W szczególności będziemy mogli podjąć szereg działań, które będą polegały na:

  • organizowaniu wspólnych konferencji naukowych i sympozjów;
  • zorganizowaniu przez każdą ze stron dla studentów drugiej strony porozumienia wybranych zajęć/wykładów online i udziale studentów w tychże zajęciach/wykładach online oraz
  • zorganizowaniu przez każdą ze stron dla studentów drugiej strony porozumienia krótkich (tj. maksymalnie na dwutygodniowy okres czasu) wyjazdów studyjnych (w celu wymiany wspólnych doświadczeń) i udziale studentów obu stron porozumienia w tychże wyjazdach studyjnych;
  • wzajemnej wymianie informacji w dziedzinach wspólnych zainteresowań obu uczelni celem jej aktualizacji;
  • wspólnych badaniach naukowych;
  • konsultacjach w zakresie tworzenia wspólnych programów studiów;
  • wymianie studentów;
  • wizytach studyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl