banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Regulamin Wyższej Szkoły Demokracji
Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Demokracji
Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin praktyk zawodowych (studia podyplomowe)
Programy praktyk - studia podyplomowe
Regulamin przygotowywania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
Strona tytułowa pracy dyplomowej
Oświadczenie autora/autorów pracy
Streszczenie pracy dyplomowej
Karta obiegowa
Regulamin przyznawania pomocy materialnej
Wzorzec dyplomu
Opis dyplomu
Opis zabezpieczeń dyplomu
Polityka RODO

Dokumenty potrzebne do odbycia praktyki studenckiej

Studia I oraz II stopnia

Studia podyplomowe

Dziennik praktyki zawodowej
Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej
Podania

Podania

Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Podanie o urlop dziekański
Podanie o wpis warunkowy
Podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru
Podanie o zmianę specjalności
Podanie o zmianę trybu nauki
Podanie w sprawie skreślenia studenta z listy studentów

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl