banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Instytut studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:
 
  • podanie na studia (pobierz);
  • kwestionariusz osobowy (pobierz);
  • dokumenty rekrutacyjne (oświadczenie o płatności) (pobierz);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na zamówienie

Studia podyplomowe organizujemy również w formule zamkniętej tj. dla zorganizowanych grup uczestników liczących od ok. 10 osób, składających się z pracowników jednego przedsiębiorstwa lub instytucji, na jej indywidualne zlecenie.

Z instytucją zainteresowaną zamówieniem dla grupy swoich pracowników studiów podyplomowych w formule zamkniętej, indywidualnie ustalane są:

  • założenia merytoryczne – w ramach określonych obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający może wybrać studia z gotowej oferty uczelni, może również oczekiwać modyfikacji/rozwinięcia istniejących programów lub opracowania programu studiów, który do tej pory nie znalazł się w ofercie uczelni;
  • założenia organizacyjne – harmonogram zajęć oraz miejsce ich realizacji. Zamawiający może wskazać jako miejsce realizacji swoją siedzibę lub inne dowolnie wybrane miejsce. Może również skorzystać z możliwości realizacji zajęć w siedzibie uczelni.
  • odpłatność – zależy od uzgodnionego z Zamawiającym zakresu realizacji usługi. Należy jednak pamiętać, że najczęściej realizacja studiów podyplomowych w podstawowym zakresie dla zorganizowanej grupy wiąże się z odpłatnością niższą od odpłatności wynikającej z delegowania pojedynczych pracowników na studia podyplomowe realizowane w formule otwartej (na podstawie ogłoszonej rekrutacji).

We wszystkich kwestiach wymagających dodatkowych informacji i szczegółów uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Instytutu Studiów Podyplomowych uczelni. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Szczegółowe informacje:
mgr Aleksandra Wasielewska, kierownik dziekanatu, tel. 56 46 504 37

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl