banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Rynek pracy bez barier

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”:

realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram zajęć (w tym zaplanowane terminy rozpoczęcia zajęć poszczególnych grup / przydział uczestników do grup) opracowano z uwzględnieniem możliwości czasowych uczestników (przy zał. utworzenia max. 5 grup).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl