banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Resocjalizacja – I stopnia

Resocjalizacja – Studia magisterskie – I stopnia

Moduły Czas trwania
Resocjalizacja penitencjarna 3 lata (VI semestrów)
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna w środowisku otwartym 3 lata (VI semestrów)
Negocjacje i mediacje 3 lata (VI semestrów)
Prewencja patologii i zagrożen społecznych 3 lata (VI semestrów)

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl