Powołanie komisji

Powołanie komisji Informujemy, iż w 11 grudnia 2023 r. powołaliśmy Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie mgr Beata Szymańska / pracownik dziekanatu, Agnieszka Flis / studentka. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi w sprawach dot. naruszania praw studentów. Swoje uwagi i spostrzeżenia prosimy zgłaszać do wyż. wym. osób. Natomiast w dniu 10 grudnia 2023 r. powołaliśmy […]