Malta

Parnership agreement with International House Malta Am Language Studio, Malta   Wyżej wymienione placówki to szkoły językowe na Malcie, z którymi uczelnia podpisała współpracę w 2019 r. umożliwiającą m.in. promocję i edukację języka angielskiego.

Współpraca z VŠ aplikované psychologie (VŠAPs)

Głównym przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-dydaktyczna między uczelniami. Ponadto zawarcie umowy ma za cel promocję zagraniczną obu stron, pomoc w budowaniu międzynarodowych partnerstw, budowanie marki na arenie międzynarodowej, aktywizacja w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą, rozwijanie potencjału pod kątem oferowanych programów, jak również włączenie się w przygotowanie organizacyjne w zakresie umiędzynarodowienia.