banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Arteterapia

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy umiejętności organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego dla różnego typu uczestników: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Studia mają za zadanie wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki oraz nauk o sztuce. Słuchacze poznają metody i techniki arteterapeutyczne oraz otrzymają możliwość rozwoju własnej kreatywności. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w placówkach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych
Studenci zapoznają się w praktyce z procesem arteterapeutycznym, poznają rolę sztuk plastycznych, muzyki, tańca, biblioterapii i dramy w procesie terapeutycznym. Ukończenie studiów umożliwia staranie się o certyfikat arteterapeuty w jednym ze stowarzyszeń oraz ubieganie się o członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających arteterapeutów.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl