banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe, jest nabycie przez absolwenta kompleksowych umiejętności i kompetencji w rozpoznawaniu, zwalczaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom wewnętrznym. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności o charakterze uniwersalnym, takie jak: wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, umiejętność obserwowania zjawisk i logicznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, samokontroli i samooceny.

Absolwent potrafi identyfikować, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa. Wyposażony zostanie w wiedzę w zakresie zarządzania kryzysem i bezpieczeństwem na poziomie regionu, a także przygotowany zostanie do aktywnego podejmowania działań w twórczym rozwiązywaniu problemów obrony państwa, obrony cywilnej i ochrony ludności.

Studia te kierowane są do osób, które pragną pracować w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl