banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy, związanej z żywieniem człowieka i dietetyką oraz wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo-dietetycznych, przekazanie wiedzy o zasadach żywienia i wspomagania dietetycznego oraz o edukacji żywieniowej z zakresu żywienia osób. Studia doskonalący warsztat pracy dietetyka, pracownika służby zdrowia, pedagoga i wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.

Studenci poznają wiedzę z zakresu

 • podstaw anatomii i fizjologii żywienia człowieka
 • podstaw żywienia człowieka zdrowego i dietetyki
 • towaroznawstwa i przechowalnictwa artykułów spożywczych
 • higieny żywienia
 • informacji i komunikacji w nauczaniu zasad zdrowego żywienia
 • żywienia klinicznego i poradnictwa dietetycznego
 • metodyki nauki o żywieniu i żywności
 • klinicznego zarysu chorób dietozależnych
 • jakości i bezpieczeństwa żywności
 • edukacji i profilaktyki żywieniowej
 • mikrobiologii i toksykologii żywności
 • podstaw technologii gastronomicznej
 • programów zdrowego żywienia w oświacie
 • dietetyki

Propozycja skierowana do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, edukatorów i promotorów zdrowia.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
 • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl