banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest przygotowanie pracowników urzędów pracy i agencji zatrudnienia do wykonywania zawodu pośrednika pracy zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 01.05.2004 r. Rozdz.17 art. 91 i 92) oraz rozwój i poszerzanie kwalifikacji pracowników wykonujących zadania pośrednika pracy.

Atutem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego pośrednictwa pracy na bazie: znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pośrednictwa pracy, zasad etycznych oraz standardów usług w pośrednictwa pracy, ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju zasobów ludzkich i zarządzania potencjałem pracy, znajomości rynku pracy – lokalnego, krajowego, europejskiego, znajomości wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim, opanowania warsztatu oraz metodyki pracy pośrednika pracy, posiadania wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu doboru pracowników do określonego miejsca pracy, zapoznania z funkcjonowaniem pośrednictwa pracy dla młodzieży i osób dorosłych w publicznych służbach zatrudnienia i agencja pośrednictwa pracy.

Studia te skierowane są dla osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów jak: psychologia, pedagogika, socjologia.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl