banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Dyplomacja gospodarcza

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Przygotowanie profesjonalnych i wszechstronnie wykształconych specjalistów do pracy w przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w polskich przedstawicielstwach za granicą, urzędach centralnych jednostkach samorządu terytorialnego, mających lub pragnących rozwijać, kontakty międzynarodowe; wiążących swoją karierę zawodową z pracą w międzynarodowych organizacjachi instytucjach rządowych i pozarządowych, działających w Polsce lub za granicąw tym w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej; ukierunkowanych na pracę w placówkach naukowo-badawczych, placówkach kulturalno – oświatowych, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, środkach masowego przekazu, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl