banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Europeistyka i ukrainistyka

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom problematyki funkcjonowania rynku ukraińskiego, jego struktury i polityki społeczno-gospodarczej i finansowej, a także podstawowych uregulowań prawnych w ramach szeroko rozumianej współpracy gospodarczej. Ponadto przygotowują one słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji założeń zawartych w umowach partnerskich, do współpracy trans granicznej, wykorzystania pomocy unijnej, wspierającej rozwój polsko-ukraińskiego partnerstwa, do zarządzania projektami w warunkach integracji europejskiej oraz do wymiany doświadczeń.
To studia, które wyposażają absolwenta w wiedzę i umiejętności związane z społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi relacjami między państwami europejskimi.
Studia skierowane są do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, członków kadr kierowniczych małych i średnich przedsiębiorstw działających w europejskiej przestrzeni gospodarczej oraz absolwentów europeistyki i ukrainistyk.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl