banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem głównym tych studiów jest przekazanie praktycznej i kompleksowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Duży nacisk stawiamy również na wymianę doświadczeń z zakresu finansów i rachunkowości w polskich organizacjach.
Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji zawodowych osobom pracującym lub zamierzającym pracować w charakterze księgowych lub szerzej pracownikom działów finansowo-księgowych, analitykom finansowym, podatkowcom, informatykom w organizacjach zarówno prywatnych jak i publicznych.

Studia te adresowane są głównie do:

 • księgowych już zatrudnionych w zawodzie;
 • dyrektorów finansowych;
 • kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych;
 • kontrolerów i biegłych audytorów;
 • analityków finansowych;
 • osób chcących się przekwalifikować i przygotować do realizacji zawodu księgowego;
 • zainteresowanych problematyką w zakresie finansów i rachunkowości;

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
 • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl