banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Fundusze unijne – zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu aplikowania o środki europejskie, w tym konstrukcji budżetu, zarządzania projektami i ich rozliczania. Studia podyplomowe Fundusze- zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania przygotują do: skutecznego aplikowania o środki unijne z różnych programów, samodzielnego zarządzania projektami w ramach jednostek sektora publicznego i biznesowego jak również prowadzenia nadzoru nad procesem pozyskiwania środków z różnych programów unijnych.

Zobyta wiedza, kompetencje i praktyczne umiejętności przyczynią się do podniesienie konkurencyjności kadry sektora finansów publicznych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadzenia i rozliczania projektów.

Studia podyplomowe są adresowane do: osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania planowanych do realizacji projektów w ramach danej organizacji, opracowujących wnioski aplikacyjne, prowadzących i rozliczających projekty lub przygotowujących się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób realizujących w projektach poszczególne zadania merytoryczne lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, pracowników biur projektowych, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w tym zakresie.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl