banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Gospodarowanie nieruchomościami

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do różnorodnych egzaminów (np. na aplikacje), bądź umożliwienie realizacji aktywności zawodowej, opanowanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz poznanie zasad ich stosowania w praktyce. W ramach studiów analizowane są zagadnienia dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości, w tym także nieruchomości rolnych i leśnych w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa. Omówione są odnoszące się do gospodarki nieruchomościami ustawowe zasady prawa spółdzielczego, prawa budowlanego, prawa zabytków, prawa podatkowego i finansowego, prawa gospodarki odpadami, prawa zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki tym studiom poznasz rodzaje działalności w obszarze rynku nieruchomości, nauczysz się analizowania sytuacji oraz transakcji na rynku nieruchomości, poznasz możliwe formy zarządzania nieruchomościami i ewidencjowania ich, nauczysz się zasad obrotu nieruchomościami, opanujesz umiejętność planowania inwestycji, nauczysz się prowadzić biuro obrotu nieruchomościami, nabędziesz umiejętność rozstrzygania kwestii spornych w handlu nieruchomościami.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl