banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Handel zagraniczny

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest kształcenie pracowników dla przedsiębiorstw współpracujących z zagranicą i planujących zagraniczną ekspansję. Studia dostarczają wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobywają także umiejętności prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych.
Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz:
  • ma wiedzę o mechanizmach ekonomicznych kształtujących proces umiędzynarodowienia gospodarki,
  • wykazuje się wiedzą na temat metod i organizacji badań koniunktury i analiz rynkowych,
  • ma wiedzę na temat uregulowań konwencyjnych, których przedmiotem jest handel międzynarodowy, w szczególności – międzynarodowe aspekty umowy sprzedaży,
  • rozumie rolę uwarunkowań zawierania i realizacji transakcji handlu zagranicznego,
  • zna zasady formułowania kontraktów handlu zagranicznego,
  • ma wiedzę na temat stosowania metod rozliczenia transakcji handlu zagranicznego oraz ubezpieczania transakcji eksportowych i importowych,
  • rozumie rolę uwarunkowań działań marketingowych w otoczeniu międzynarodowym i globalnym.
Studia przeznaczone są dla kandydatów pracujących lub planujących podjąć pracę w firmach, które inicjują lub już realizują, ale pragną rozszerzać ekspansję zagraniczną.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl