banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Historia i teraźniejszość

NOWOŚĆ

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów podyplomowych Historia i teraźniejszość jest zwiększenie zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą, historią drugiej połowy XX wieku, zaczynając od końca II wojny światowej w zakresie edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych.

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” w szkołach objętych podstawą programową z w/wym. przedmiotu.

Studia skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające ogólnym wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (osób mających przygotowanie pedagogiczne).

Absolwenci studiów posiadający kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 PRK (co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych, licencjackich).

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”.

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

3 semestry

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl