banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Język angielski w biznesie

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i kompetencji językowych, kulturowych i biznesowych. Studia na kierunku „język angielski w biznesie” przede wszystkim doskonalą umiejętności językowe, takie jak komunikacja, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Interdyscyplinarny charakter tych studiów pozwala zdobyć wiedzę z zakresu wielu dziedzin: języka, kultury i historii krajów anglojęzycznych, a także marketingu, prawa i zarządzania.
Studia dostarczą zaawansowanej znajomości języka angielskiego, która stała się w dzisiejszych czasach umiejętnością niemal niezbędną dla osób prowadzących biznes. Umożliwi to sprawną komunikację i współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą na podjęcie pracy np. w korporacjach międzynarodowych, na stanowiskach menedżerskich do spraw projektów międzynarodowych, na stanowisku konsultanta do spraw językowych.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl