banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Logistyka i magazynowanie

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie logistyka i magazynowanie jest przygotowanie słuchacza do kierowania logistyką w przedsiębiorstwie poprzez wyposażenie go w wiedzę z zakresu technologii transportowych, organizacji obsługi spedycyjnej, funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych w łańcuchach dostaw, specyfikacji rynku usług logistycznych, a także posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi zarządzania procesami logistycznymi.

Studia przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w branży dającej obecnie duże szanse zarobkowe. Po ich ukończeniu absolwent może pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i świadczących usługi magazynowe jako dyspozytor, spedytor, specjalista ds. operacji magazynowych (planowanie i organizowanie obsługi transportowej, spedycja, planowanie i organizowanie pracy magazynu).

Studia kierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie i planują podjąć pracę w szeroko rozumianej logistyce.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl