banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Międzynarodowe Public Relations

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z dziedziny PR i dziedzin pokrewnych. Studia są przeznaczone głównie dla osób profesjonalnie zajmujących się Public Relations lub tych, którzy mają zamiar podjąć pracę w działach PR, działach komunikacji w organizacjach, firmach, agencjach PR.
Szerokie spojrzenie na PR powiązane z analizą najważniejszych zagadnień możliwościami zbudowania sieci kontaktów zawodowych oraz poznania ciekawych ludzi, szansa na interesujących, rozwojowych i satysfakcjonujących finansowo karier zawodowych

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl