banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

Absolwent zyskuje kwalifikacje:

– do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego,

– do nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracające do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku,

– do nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci cudzoziemców uczęszczające do polskich szkół.

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) dowolnego kierunku, w tym przede wszystkim do:

– nauczycieli języka polskiego, którzy w swoich placówkach nauczają także cudzoziemców i chcą udoskonalić swój warsztat pracy.

– osób, które chcą zająć się nauczaniem języka polskiego na kursach, lektoratach itp. zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl