banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w różnych formach edukacji i rehabilitacji osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację i rehabilitację.

Absolwent przygotowany jest do prowadzenia różnych form terapii w instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków, domach pomocy społecznej) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej) oraz placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego. Nabędzie także kompetencje do pracy na stanowisku pedagoga wspomagającego nauczyciela wiodącego w integracyjnych formach kształcenia.

Studia te kierowane są do osób chcących pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz dla tych, którzy planują uruchomienie na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl