banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nie tylko wiedzy ogólnej, ale przede wszystkim konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie ich w warsztat diagnostyczny.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku pedagogika kompensacyjno-korekcyjna i logopedia szkolna zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacji) i logopedii szkolnej (zaburzeń artykulacji). Może prowadzić zajęcia logopedyczne od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych (bez diagnozowania), oraz korektywę reedukacyjną (dla dzieci mających trudności w nauce).

Studia zostały przygotowane z myślą o osobach, które planują pracę w szkole z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz z zaburzeniami artykulacji.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl