banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Podatki i prawo podatkowe

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest ugruntowanie specjalistycznej wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób, których praca lub zainteresowania wiążą się z podatkami i prawem podatkowym. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowań, przydatnych w pracy urzędnika, doradcy podatkowego, przedsiębiorcy czy menedżera.
Słuchacze uzyskują kompleksową wiedzę, obejmującą wszystkich podatków i konstrukcji podatkowych. Poruszane zagadnienia mają charakter aktualny i praktyczny. Podczas studiów poruszane są zagadnienia materialno-prawne oraz procedury związane z obciążeniami podatkowymi, obliczaniem ich wysokości, optymalizacją oraz poborem i egzekucją. Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich, których profesja wiąże się ze stosowaniem prawa podatkowego. Ukończenie studiów umożliwi podniesienie kwalifikacji pracowników administracji skarbowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl