banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Prawo pracy w praktyce

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w sposób ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie, co pozwoli również łatwiej i bardziej świadomie podejmować odpowiednie decyzje.
Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką kadrową – osób, które w codziennej praktyce stosują przepisy prawa pracy, przede wszystkim pracowników kadr i płac, zajmujących się zarządzaniem personelem, ale także do tych, którzy pragną poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował pogłębioną wiedzą z zakresu prawa pracy, będzie posiadać umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl