banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Prawo pracy

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa w biznesie w obszarze związanym z obsługą przedsiębiorstw, w tym organów kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą.
Studia przygotowują do wejścia na rynek pracy, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą zagadnienia z prawa i ekonomii. Skierowane są do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menedżerskich, kierowniczych i innych w jednostkach gospodarczych, osób, które pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami lub instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu, osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa w biznesie w związku z przekwalifikowywaniem się do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Studia rozwijają kompetencje biznesowe i poszerzają perspektywy zawodowe.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl