banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Studia mają na celu zdobycie umiejętności stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, podejmowania właściwej interwencji, rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowisku lokalnym, projektowania strategii programów profilaktycznych i ich realizacji, zastosowanie adekwatnych metod treningowo-warsztatowych w odniesieniu do zachowań ryzykownych
Studia umożliwiają pogłębienia i poszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów uzależnień behawioralnych, problemów, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, profilaktyki zjawisk dysfunkcjonalnych i patologicznych w płaszczyźnie psychospołecznej. Ukończenie studiów predysponuje do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych, realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl