banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Projektowanie i wdrażanie e-learningu w zgodzie ze standardami

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest pokazanie zagadnień zróżnicowania produktów e-Learningowych dostępnych na rynku oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do ich tworzenia i wdrażania, które odpowiadają potrzebom dynamicznie zmieniającego się świata edukacji.
Uczestnik jest prowadzony przez proces analizy, projektowania i krytycznego myślenia związanego z doborem produktu e-Learningowego do konkretnego projektu edukacyjnego, wymagającego zastosowania technologii .Słuchacz jest zapoznawany ze sprawdzonymi metodami pracy, narzędziami, sprzętem i aplikacjami wiodącymi w swoich kategoriach i szeroko wykorzystywanymi w świecie edukacji.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl