banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Przedsiębiorczość – ekonomia w praktyce

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania przedsiębiorczości, co przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia ekonomicznego młodzieży.

Studia w danym zakresie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na studia podyplomowe zapewniające nauczycielom wszystkich typów szkół przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotów: przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce odpowiadające nowej podstawie programowej.

Absolwent studiów podyplomowych Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce z wykształceniem wyższym drugiego stopnia nabywa kwalifikacje nauczyciela w szkołach, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty, do prowadzenia w szkołach przedmiotów: przedsiębiorczość oraz ekonomia w praktyce. Pozyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dydaktyki przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmu funkcjonowania gospodarki oraz instytucji rynkowych. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z nową podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz wzbogacą swój dotychczasowy warsztat pracy dydaktycznej. Uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu umożliwia pełniejsze wykorzystanie doświadczeń i kompetencji, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy wobec zmian w edukacji oraz zmian demograficznych.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl