banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Słuchacze przygotowywani są do zawodu nauczyciela, mając wcześniej już uzyskane przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. W czasie studiów uzyskują podstawowa wiedzę, niezbędną do rozumienia procesów rozwoju, wychowania, nauczania i uczenia się oraz wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej. Zapoznają się też z prawnymi zasadami funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz aspektami zawodu nauczyciela.

Ukończenie studiów podyplomowych wyposaża słuchaczy w kwalifikacje pedagogiczne. Nabywają oni wiedzę lub też doskonalą umiejętności potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela, zdobywają wiadomości użyteczne również w życiu codziennym tj. komunikacja interpersonalna, praca z grupą, projektowanie działań edukacyjnych.

Studia te kierowane są do osób, które mając przygotowanie merytoryczne, dzięki ukończeniu tego kierunku studiów, będą mogły pracować w zawodzie nauczyciela.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl