banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Psychodietetyka

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

Psychodietetyczne nastawienie do leczenia zaburzeń stanu odżywienia takich jak niedowaga czy nadwaga i otyłość opiera się więc na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami oraz innymi specjalistami zajmującymi się fizjologicznymi aspektami niedoborowej jak i nadmiernej masy ciała.

Psycholog o specjalności psychodietetyki może pracować z klientem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychospołecznych czynników wpływających na odżywianie i styl życia człowieka, w jego wszystkich fazach rozwojowych. Nacisk położony jest głównie na czynniki natury psychologicznej mające wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i umiejętności diagnozowania tych zaburzeń żywieniowych.

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z tematyką żywienia, odżywiania się, zachowań zdrowotnych, ich somatycznymi oraz psychologicznymi uwarunkowaniami; zdobycie wiedzy na temat chorób, które związane są z niewłaściwym odżywianiem, takich, jak: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się oraz inne zaburzenia odżywiania.

Studia pozwolą zdobyć bogatą wiedzę z zakresu medycyny o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych oraz wiedzę psychologiczną, która pozwala na rozumienie problemów związanych z odżywianiem oraz na motywowanie do zmiany nawyków. Studia nauczą, jak motywować do leczenia dietetycznego i oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę, czyli sposoby żywienia. Studia uczą w jaki sposób przygotowywać programy edukacyjne dla różnych populacji, takich, jak: młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

Absolwent kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego i psychodietetycznego.

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), szczególnie do dietetyków, nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką, do dietetyków, technologów żywności, doradców żywienia, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów oraz trenerów personalnych i osób zajmujących się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, a co za tym idzie wspieraniem rozwoju zarówno dzieci młodzieży.

Opłata za całość studiów wynosi: 3 500 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl