banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Psychogerontologia

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Studia na kierunku „psychogerontologia” mają na celu wszechstronne przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, do ich aktywizacji i wielowymiarowego wspierania. Studia dostarczają wiedzy dotyczącej zmian rozwojowych, charakterystycznych dla okresu starości, kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych oraz typowych dla tej grupy wiekowej problemów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, nawiązywania kontaktu z seniorami, wspierania emocjonalnego osoby starszej oraz jej opiekunów, diagnozowania potrzeb i problemów seniorów oraz planowania działań pomocowych i podnoszących jakość życia osób starszych, współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych, organizowania czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Wiedza, umiejętności i kompetencje, zdobyte podczas studiów na kierunku „psychogerontologia” umożliwiają podjęcie pracy na różnych stanowiskach, związanych z opieką nad osobami starszymi. Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników, umiejących poradzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami demograficznymi, wiążącymi się ze wzrostem frakcji osób starszych.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl