banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Psychologia sprzedaży i obsługi klienta

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia w zakresie psychologia sprzedaży i obsługi klienta jest wyposażenie słuchacza w umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej do wyjaśniania zachowań konsumenckich, ekonomicznych i przedsiębiorczych. Słuchacze zdobywają kompetencje w zakresie m.in. prowadzenia badań konsumenckich oraz projektowania narzędzi wpływu na konsumenta, takich jak kampania reklamowa, techniki public relations czy komunikacja medialna.
Absolwent zakresu psychologia sprzedaży i obsługi klienta znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu, ośrodkach badania rynku i opinii publicznej. Może też z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą jako trener i doradca.

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą zrozumieć zachowania człowieka jako konsumenta za pośrednictwem wiedzy psychologicznej, a także nauczyć się rozpoznawać potrzeby klientów, aby budować skuteczne strategie marketingowe.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl