banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Psychopedagogika z elementami kryminologii

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów podyplomowych w zakresie psychopedagogiki z elementami kryminologii będzie nabycie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, poznanie elementów wychowania i zachowania człowieka, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju zdolności. Zdobycie umiejętności podstawowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych.
Dzięki studiom w tym zakresie specjaliści będą potrafili rozwiązywać kluczowe problemy przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Absolwent będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Studia te skierowane są do osób zainteresowanych problematyką przestępczości oraz psychologią i pedagogiką z elementami kryminologii.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl