banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Trener biznesu

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów jest dostarczenie złożonej wiedzy na temat zarządzania, nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy firmy, przygotowanie do wpierania organizacji w rozwoju, pokazanie sposobów efektywnej pracy z zespołem pracowniczym, rozwijanie kompetencji trenerskich w pracy warsztatowej na bazie procesu grupowego, rozwijanie umiejętności pracy systemowej, poszerzanie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego korzystania z metod aktywizujących w pracy zespołowej, poznanie pracy na zasobach własnych i uczestników szkoleń, rozwijanie kompetencji coachingowych umożliwiających wspieranie organizacji i ludzi na drodze ich kariery zawodowej.

Student będzie wiedział jak działa firma, jakie są etapy rozwoju, co wspiera jej rozwój, a co go ogranicza, wiedział jak wspierać firmę programowo- tworzyć jej misję- wizję- cele, znał podstawy zarządzania zasobami firmy, potrafił wykorzystywać metody zarządzania przez cele, potrafił przeprowadzić diagnozę i zaplanować działania rozwojowe organizacji, umiał przygotować warsztaty rozwojowe dla pracowników.

Uczestnicy poznają, czym jest proces grupowy oraz jak wykorzystać tę wiedzę podczas projektowania ćwiczeń i zadań dla grupy oraz podczas realizacji założonych celów szkoleniowych.
Ponadto Uczestnicy poznają metody i narzędzia szkoleniowe, które najefektywniej wpływają na poziom postaw, wiedzy i umiejętności osób dorosłych.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl