banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Trener zdrowego trybu życia

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem tych studiów kompetencyjnych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej i teoretycznej, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami i osobami, które trenują rekreacyjnie. Program zajęć pozwala na rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników oraz drużyn w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.

Program studiów pozwoli absolwentom na odwoływanie się do wiedzy z zakresu psychologii. W trakcie zajęć duży nacisk położony zostanie na rozwijanie kompetencji psychospołecznych. Absolwent tego kierunku będzie potrafił skutecznie motywować swoich podopiecznych do regularnych treningów i realizacji założonych celów.

Dzięki wiedzy psychologicznej i znajomości technik motywacyjnych, będzie w stanie pomagać zawodnikom, drużynom, jak i osobom, które traktują dyscypliny sportowe i pokrewne (np. taniec, jazda konna, zajęcia body&mind) jako rekreację. Istotną kompetencją absolwenta kierunku będzie wspieranie podopiecznych w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z uczestniczeniem w zawodach.

Oferowane im przez niego wsparcie będzie bardzo istotne w realizowaniu przez nich celów treningowych. Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą absolwentom uczyć wytrwałości na drodze do celów treningowych i zawodniczych oraz znajdowania wewnętrznej motywacji.

 • trenerzy sportowi,
 • zawodnicy,
 • rodzice zawodników,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • instruktorzy sportu i pokrewnych dyscyplin (taniec, pilates, itd.)
 • fizjoterapeuci,
 • masażyści,
 • trenerzy personalni.
 • zainteresowani problematyką psychologii sportu.

Opłata za całość studiów wynosi: 3 500 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie na studia (POBIERZ);
 • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
 • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
 • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl