banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem studiów podyplomowych – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowanie kadr w zakresie wielospecjalistycznej, kompleksowej, ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji dziecka małego dziecka w wieku o-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością lub z wieloraką złożoną niepełnosprawnością, profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, wspieranie i wspomagania rodziny wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz w zakresie organizacji placówek wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania.

Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ośrodkach wczesnej interwencji na stanowisku pedagoga specjalnego- terapeuty, w specjalistycznych poradniach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego, zaburzeń i wad rozwojowych, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, placówkach edukacyjnych realizujących obowiązek wczesnego wspomagania (poradnie psychologiczno -pedagogiczne, przedszkola, szkoły specjalne), w „klubach malucha” i żłobkach.

Studia te skierowane są do magistrów psychologii, pedagogiki oraz logopedów zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 3 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl