banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Zarządzanie bezpieczeństwem

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem p jest wyposażenie słuchacza w umiejętności w zakresie rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym, a także w szeroką wiedzę z dziedziny nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa. Ponadto słuchacz poznaje problematyką różnych rodzajów przestępczości włącznie z terroryzmem.
Absolwent studiów w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem przygotowany jest do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw państwa i obywateli w stanach zagrożeń, a także w organizacjach pozarządowych podejmujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego, praw człowieka w stanach nadzwyczajnych zagrożeń, pomocy służbom państwowym, m.in. policji, służbom celnym i straży granicznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy.

Studia kierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących zdobyć szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa, a także planujących podjąć pracę w służbach mundurowych.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl