banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Zarządzanie dostępnością

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wszystkie urzędy w kraju oraz inne instytucje publiczne (na przykład szkoły, budynki użyteczności publicznej) będą musiały zatrudniać specjalistę do spraw dostępności. Stąd nasza propozycja studiów podyplomowych Zarządzanie dostępnością w instytucjach publicznych.

Przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności. Słuchacze studiów podyplomowych będą ekspertami w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób zależnych oraz grup ze szczególnymi potrzebami.
Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu ekonomii dostępności, problemów demograficznych oraz prawno-administracyjnych aspektów zarządzania dostępnością w Polsce. Ponadto będzie posiadał wiedzę na temat uniwersalnego projektowania oraz zarządzania dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów i zintegrowanego zarządzania sfer publicznych. Studia adresowane są do:
  • Pracowników administracji rządowej i samorządowej
  • Koordynatorów ds. dostępności
  • Pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z zapewnieniem dostępności.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl