banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie. Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności” będzie umiał opracować zasady ochrony danych osobowych.
Absolwent uzyska kompetencje do pełnienia funkcji urzędniczych w organach samorządowych (urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich) oraz ich komórkach organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym). Studia podyplomowe pozwolą Ci na podwyższenie swych kwalifikacji związanych z zarządzaniem kryzysowym pracownikom organów samorządowych oraz Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskich i Gminnych, wojska, organizacji pozarządowych i innych służb, inspekcji i straży.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl