banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe są propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacić wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne, które w konsekwencji zagwarantują profesjonalne przygotowanie na wielu płaszczyznach zawodowych.

Dla absolwentów studiów podyplomowych WSD rabat w wysokości 400 zł na kolejny zakres studiów.

Celem kształcenia w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w branży HR – jednej z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Słuchacz zostanie przygotowany m.in. do budowania zespołu, efektywnego kierowania nim, a także projektowania, wdrażania i realizacji strategii i polityki personalnej organizacji.
Absolwent studiów w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników, menedżer ds. HR. Może ubiegać się też o zatrudnienie w agencjach pośrednictwa pracy, urzędach pracy, agencjach konsultingowych i firmach szkoleniowych.

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie i chcących zdobyć szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii oraz rodzaju kultur organizacyjnych, a także planujących związać swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Opłata za całość studiów wynosi: 2 700 zł

Numer konta: 03 9484 1033 2300 0317 4658 0001

Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu,
ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz

Czas trwania studiów to: 2 semestry

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz wymaganych dokumentów:
  • podanie na studia (POBIERZ);
  • kwestionariusz osobowy (POBIERZ);
  • oświadczenie o płatności (POBIERZ);
  • oryginał / odpis lub kserokopia poświadczona przez uczelnię dyplomu ukończenia uczelni wyższej;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl