banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Kurs grafiki komputerowej II stopnia

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs skierowany jest do osób z dobrą znajomością obsługi komputera, które mają podstawową wiedzę na temat grafiki komputerowej i chcą ją poszerzyć do poziomu profesjonalnego.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs opanuje zaawansowane działanie w programach CorelDraw i Adobe Photoshop m. in. praca ze stronami i narzędziami układu oraz dokumentami wielo stronicowymi. Zaznajomi się z pracą na warstwach oraz zaawansowanymi metodami selekcji: praca z wykorzystaniem kanałów, tworzenie i edycja ścieżek, narzędzie „Gumka” tła. Nauczy się również tworzenia animacji, projektowania layouty stron www i prezentacji ekra nowych oraz kolaży i fotomontaży – zarówno realistycznych jak i surrealistycznych.

Czas trwania

Czas trwania kursu: 80 godzin

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kosz kursu wynosi: 1 100 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl