banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Kurs komputerowy II stopnia

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs komputerowy II stopnia skierowany jest do osób, które mają umiejętności dotyczące obsługi komputera lecz chcą je udoskonalić oraz wzbogacić swoją wiedzę o dodatkowe umiejętności.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pogłębi wiedzę w pakiecie Microsoft Office – zaawansowane funkcje edycji tekstu w MS Word (tworzenie i edycja tabel, wykresy, praca z długim tekstem), tworzenie rozbudowanych prezentacji w MS PowerPoint oraz obliczanie i tworzenie funkcji w MS Excel.

Czas trwania

Czas trwania kursu: 20 godzin

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kosz kursu wynosi: 1 100 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl