banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Kurs księgowość pełna

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs skierowany jest do osób, które pracują w innych działach lub w działach księgowości jednak chcą pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozna zasady funkcjonowania bilansu majątkowego, rachunkowości i ewidencji na kontach księgowych. Zapozna się również z wynikiem finansowym i jego rozliczaniem, podatkiem od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług. Pogłębi także wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych rozliczanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowym walorem kursu jest zapoznanie się uczestnika z programem księgowym.

Czas trwania

Czas trwania kursu: 80 godzin

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kosz kursu wynosi: 1 100 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl