banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Kurs księgowość podstawowa

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z taką pracą swój dalszy rozwój zawodowy.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozna zasady funkcjonowania rachunkowości i ewidencji na kontach księgowych, pojęcia, zadania i cechy dowodów księgowych. Zapozna się z prowadzeniem księgowości, konta bilansowego i wynikowego, tworzeniem bilansu majątkowego, ewidencji materiałów i towarów, ewidencji i rozliczania kosztów oraz wynikiem finansowym i jego rozliczaniem.

Czas trwania

Czas trwania kursu: 40 godzin

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kosz kursu wynosi: 1 100 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl