banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Kurs podatkowa księga przychodów i rozchodów

Wymagania wstępne dla uczestników

Kurs skierowany jest do osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, podjąć pracę w dziale księgowości/biurze rachunkowym lub podnieść swoje umiejętności z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu.

Nabyte umiejętności

Osoba, która ukończy nasz kurs pozyska informacje ogólne (podstawy prawne, podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR oraz obowiązki spoczywające na tych podmiotach), zapozna się z zapisami dokonywanymi w KPiR m. in. dowodami księgowymi, ewidencją przychodów, ewidencją zakupu towarów i ewidencją pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu. Nauczy się również rozliczeń podatkowych prowadzonych w ciągu roku oraz zamknięcia roku (inwentaryzacji, zamknięcia KPiR, przechowywania dokumentów).

Czas trwania

Czas trwania kursu: 15 godzin

Dokumenty oraz opłaty

Wykaz wymaganych dokumentów:

Kosz kursu wynosi: 1 100 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl