banery
banery [Odzyskane]-04
banery [Odzyskane]ssfrdf_Obszar roboczy 1
PlayPause

Współpraca z Національний університет водного господарства та природокористування – НУВГП

Umowa o współpracy z Національний університет водного господарства та природокористування -НУВГП została podpisana w dniu 21 sierpnia 2020 roku.

W ramach podjętej współpracy obie uczelnie będą uczestniczyć w organizacji wspólnych konferencji naukowych, wymieniać informacje w aspekcie optymalizowania jakości kształcenia, programów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych, realizować wspólne programy naukowo-badawcze, programy wymiany studentów.

Podpisana umowa przewiduje także realizację szeregu innych przedsięwzięć o wszechstronnym charakterze.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Jesteśmy dostępni do 7:00 do 15:00

+ 48 (56) 465-04-37
+ 48 576-367-797

dziekanat@ansgrudziadz.pl